Система моніторингу та оцінки АЕРК

Моніторинг – це постійне відстеження ходу робіт (в рамках проекту, програми або організації ) для порівняння поточного стану справ з планом.
Оцінка – це аналіз результатів діяльності і/або отриманого ефекту і співвіднесення цих результатів з певними крйтеріями. За підсумками оцінки робйться висновок про ефективність програми, проекту або діяльності організації і формуються рекомендації на майбутнє. Оцінка передбачає більш глибоке (у порівнянні з моніторингом) проникнення в сутність того, що відбувається.

Посилання на документ:

Система моніторингу та оцінки АЕРК