Комунікаційна стратегія АЕРК 2017-2019

Пропонуємо для ознайомлення Комунікаційну стратегію діяльності АЕРК на 2017-2019 роки.

Дана Комунікаційна стратегія – це комплексна програма дій, яка спрямована на вибір пріоритетних інструментів комунікацій, їх оптимальне поєднання та посилення їх інтегративного впливу на персонал та цільові групи організації. Вона формується на основі встановленої місії та розробленої стратегії розвитку АЕРК. Інформаційною базою для її розробки стали результати проведених серйозних досліджень (аналіз внутрішнього середовища та зовнішнього оточення, аналіз клієнтів, визначення/оновлення/доповнення цільових груп).

Посилання на документ:

Комунікаційна стратегія АЕРК 2017-2019