«Створення партнерських Центрів Першого Контакту в Україні та їх взаємна співпраця»

Проект реалізовано в 2012-2015 роках за підтримки Європейського Союзу в рамках Програми прикордонного співробітництва ЄІСП «Угорщина-Словаччина-Румунія- Україна 2007- 2013»).

                              

Територія проекту: Закарпатська, Івано-Франківська області (Україна), Кошіцький та Прешівський краї (Словаччина).

Європейські партнери:

 • Центр Першого Контакту - Міхаловце (Словаччина)
 • Центр Першого Контакту – Сніна (Словаччина)

Українські партнери:

 • Закарпатське регіональне відділення Асоціації міст України (Ужгород)
 • НУО «Фабрика інвестиційних проектів» (Іршава)
 • ГО «Асоціація економічного розвитку Коломийщини (Коломия)

Мета та цілі проекту.

Головна мета:

Підвищити рівень економічної незалежності населення транскордонного регіону Словаччини та України.

Конкретні цілі:

1) поліпшити навички суб’єктів підприємницької діяльності у розробці та реалізації спільних транскордонних бізнес-проектів.

2) розширити можливості для спільного інвестування та транскордонної співпраці підприємств Закарпатського та Івано-Франківського (Україна), Кошіцького та Прешівського (Словаччина) регіонів.

3) забезпечити консультаційну підтримку у бізнес-плануванні, допомога у створенні підприємств та налагодженні транскордонних ділових контактів, а також у розробці маркетингових планів.

4) створити 2 Центри Першого Контакту (ЦПК) в Україні, організувати і підтримати  консультування МСП  у рамках діяльності створеного ЦПК.

Основні заходи та головні індикатори очікуваних результатів діяльності проекту у м.Коломия Івано-Франківської області:

1. Створення ЦПК (Центру першого контакту) у м. Коломия (надалі ЦПК-Коломия):

Матеріальне забезпечення:

 • офісне приміщення для роботи ЦПК-Коломия;
 • закупівля комп’ютерної техніки, влаштування засобів зв’язку;
 • облаштування офісних кімнат;

утримання офісу ЦПК протягом проекту (енергозабезпечення, опалення, зв’язок, витратні матеріали).

 Розробка інструментів діяльності ЦПК -Коломия:

 • підготовка базового ТЕО для ЦПК-Коломия: маркетингова стратегія розвитку й операційний план, бізнес-план виходу на самодостатній рівень діяльності;
 • розробка експериментального пакету послуг ЦПК-Коломия: мапа послуг;
 • розробка практичних порадників з методології діяльності ЦПК (5 довідників).

 Людські ресурси ЦПК-Коломия:

 • працевлаштування двох осіб (менеджерський склад) та їх утримання за кошти проекту протягом 14 місяців;
 • тренінг 5 кандидатів на посаду менеджерів: навчальна програма у формі 10 тренінгів з бізнес-тематики;
 • стажування кандидатів на посаду менеджерів у Словаччині.

 Промоція та інформаційні ресурси ЦПК-Коломия:

 • створення веб-порталу, інформаційне наповнення і фінансування його оновлення протягом 12 місяців;
 • підготовка, друк і поширення двох аналітичних видань: «Аналіз бізнес-середовища регіону» та «Аналіз перспективних ринків регіону»;
 • видання промоційного пакету ЦПК-Коломия: бренд-папка, буклет, сувенірний бренд-пакет.

 Уведення в роботу, апробація ефективності послуг ЦПК-Коломия:

 • експертна допомога у наданні послуг зусиллями ЦПК-Коломия, менторінг;
 • збір та обробка маркетингових даних, просування веб-порталу, виконання консультаційних проектів в інтересах клієнтів ЦПК-Коломия, індивідуальний пошук бізнес-партнерів;
 • виконання завдань і функцій, закладених у бізнес-плані ЦПК-Коломия.

 2. Розвиток ділового співробітництва між прикордонними регіонами Словаччини та України через мережу ЦПК.

Матеріальне забезпечення:

 • придбання і виготовлення інформаційних та виставкових стендів для використання під час виставок, семінарів та форумів;
 • візова підтримка представників цільових груп – МСП, неурядових організацій та представників органів місцевого самоврядування;
 • фінансування витрат, пов’язаних з участю підприємців у запланованих бізнес-форумах.

Застосування інструментів діяльності ЦПК - Коломия:

 • використання веб-порталу для налагодження постійно діючого інформаційного обміну партнерської мережі ЦПК;
 • проведення міжнародного бізнес-форуму у м. Іршаві (за участі підприємців Словаччини та України);
 • організація участі підприємців регіону в бізнес-форумі у Словаччині;
 • організація участі підприємців регіону в бізнес-форумі у м. Коломиї.

 3. Менеджмент проекту (забезпечення виконання процедур, передбачених грантовою угодою):

 • проведення фінальної конференції проекту, участь у стартовій конференції;
 • висвітлення заходів проекту у ЗМІ;
 • фінансове планування, виконання тендерних умов закупівель, звітність та контроль на рівні партнера (АЕРК);
 • координування діяльності партнера (АЕРК) в частині виконання заходів проекту;
 • звітування партнера (АЕРК) відповідно до вимог грантової угоди;
 • своєчасне проведення аудиторських перевірок витрат партнера згідно з проектом;
 • підтримка комунікацій з усіма іншими партнерами, планування діяльності та координація спільних дій.

Основні результати проекту.
Створено два Центри першого контакту в Україні (м. Коломия та м. Іршава), що стали учасниками транскордонної мережі для сприяння та налагодження бізнес контактів по обидва боки україно-словацького кордону.
Розширено можливості для спільного інвестування та транскордонної співпраці підприємств Закарпатського, Івано-Франківського (Україна), Кошіцького та Прешівського (Словаччина) регіонів.