Реалізація спільних проектів, як шлях до кращого розуміння та врегулювання суперечок між різними регіонами

Часто ефективній співпраці між регіонами країни заважає не стільки географічна віддаленість, скільки ментальні відмінності, що викликані різного роду політичними чи економічно-соціальними факторами. Географічне розташування, вплив суміжних країн, зокрема на прикордонні території, різне історичне минуле, особливості культури спричинюють певні відмінності на сучасному етапі розвитку територіальних громад в Україні. Різні території країни часто зазнають протилежного інформаційного впливу, що істотно впливає зміст інформаційного просторута визначає рівень і зміст інформаційно-технічної структури об’єктів, на які цей вплив спрямований. Негаразди в економічній чи політичній сферах зумовлюють виникнення певних суперечок та непорозумінь між представниками різних регіонів країни, що в результаті призводить до погіршення матеріального становища місцевих громад та рівень економічного розвитку суспільства загалом.  Ті чи інші перестороги, що стримують місцеві громади від співпраці часто ґрунтується на нестачі правдивої інформації чи взагалі непоінформованості населення, що, як відомо, в свою чергу породжує поширення неперевіреної інформації, домислів та викликає негативні емоції.

Регіональні відмінності всередині країни – це, зазвичай, норма для більшості цивілізованих країн, особливо для великих за площею та тих, що межують з багатьма іншими країнами, до яких належить і Україна. Ці відмінності часто демонструють багатогранність культурного та економічного життя країни. В той же час відмінності політичного, етнічного, релігійного плану спричинюють внутрішні конфлікти та суперечки. Україна багата різноманіттям і, в той же час, це велика проблема для повноцінного розвитку, що породжує певні непорозуміння та суперечки між регіонами.

Враховуючи те, що на даний час в державі відсутня окрема політика щодо єдності країни, роль громадянського суспільства, представників недержавних організацій у цій сфері є визначальною. Спільне вирішення ідентичних чи схожих проблем виступає як об’єднуючий фактор для подальшої міжрегіональної співпраці. В процесі  реалізації спільних заходів та ініціатив виникає розуміння необхідності такої співпраці. Заповнюються окремі «білі плями» в інформаційному просторі та затираються і згладжуються гострі питання – ментальні, культурні, мовні.

В процесі реалізації проекту Асоціації економічного розвитку Коломийщини «Україна – наш спільний дім. Міжрегіональна співпраця, як шлях до вирішення проблем громади», що впроваджувався спільно з партнерами Дніпропетровщини були зроблені кроки, спрямовані на пропагування кращого розуміння та врегулювання суперечок між регіонами. Проектом було передбачено створення умов для мінімізації міжрегіональних конфліктів та стимулювання місцевих громад до співпраці, реалізації спільних проектів та ініціатив, обмін досвідом та ознайомлення з кращими практиками в розвитку місцевих громад. Учасники, долучені до реалізації проекту в обох регіонах, обмінювались думками та враженнями стосовно можливостей та необхідності подальшої співпраці, перспектив, які відкриваються.

Діяльність даного проекту можна розглядати як одну з моделей успішної співпраці, що демонструє симбіоз представників громадськості, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування різних регіонів з об'єднуючою метою - пошуку шляхів кращого розуміння, толерантності та врегулювання існуючих розбіжностей між регіонами. Одним із завдань проекту була демонстрація можливостей, що відкриваються для представників місцевих громад в сфері налагодження контактів з іншими регіонами та можливістю впроваджувати спільні ініціативи з метою пропагування кращого розуміння та врегулювання суперечок, зокрема, між східним та західним регіонами країни.

Довідково:

Проект АЕРК «Україна – наш спільний дім. Міжрегіональна співпраця, як шлях до вирішення проблем громади» став одним з переможців грантового конкурсу «Підтримка місцевих ОГС та громадських ініціативних груп для здійснення демократичних змін в Україні», що проводився в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Проекти спрямовані на вирішення проблеми недостатнього рівня міжрегіональної співпраці як між недержавними організаціями так і між органами влади та місцевого самоврядування.

Адміністратором грантового конкурсу виступив Благодійний фонд «Центр громадських ініціатив» (http://ci-center.org) з міста Перечин Закарпатської області.

Діяльність проекту була зосереджена у двох територіальних локаціях -  в окремих громадах Івано-Франківщини, де реалізацію заходів здійснювала Асоціація економічного розвитку Коломийщини та громадах Дніпропетровщини, за активної участі партнерів проекту – громадських організацій  «Агенція економічного та соціального розвитку м.Тернівки» та «Велосипедна Асоціація Павлограда».

В рамках проекту відбулися ряд заходів з метою кращого розуміння та врегулювання суперечок між різними регіонами та налаштування партнерських відносин між представниками громадських організацій, органів місцевого самоврядування – інформаційні сесії, творчі конкурси, ознайомчі комунікативні візити та робочі зустрічі у форматі круглого столу.

За результатами спільних комунікативних партнерських візитів, проведеної роботи та  втілення спільних заходів були зроблені кроки назустріч у плані зближення представників різних областей країни як від органів місцевого самоврядування, так і від недержавних організацій. В рамках цієї діяльності учасники заходів наголошували на проблемах, що перешкоджають співпраці та були знайдені спільні відправні точки, від яких варто відштовхуватись громадам, щоб згладжувати існуючі ментальні, культурні чи особистісні несприйняття тих чи інших особливостей громад в інших регіонах, розуміючи що кожна громада, незалежно від території проживання, є частиною єдиної великої країни.

Для успішної співпраці корисними є комунікативні візити, організація спільних заходів чи участь в них, запровадження спільних проектів та ініціатив, налаштування постійно діючих мостів комунікацій. Такого роду діяльність повинна бути орієнтована на подолання існуючих перешкод та бар’єрів, ламання стереотипів, розуміння та толерантне ставлення до історичного надбання та культурних цінностей, ментальних особливостей кожного регіону.  Для прикладу, візит партнерських організацій із заходу та сходу продемонстрував необхідність розширення співпраці між різними регіонами країни, адже, об’єднуючи ресурси та потенціал, громади істотно посилюють власні можливості для вирішення місцевих проблем і роблять суттєвий крок до успішності реформ та власного економічного зростання, забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку територій, підвищення якості життя населення на основі спільних інтересів та цілей.

Синергетичного ефекту додають спільна участь представників громадськості та влади. Залучення до діяльності представників різних організацій та установ, усвідомлення сильних та слабких сторін сприяють визначенню правильних пріоритетів у процесах розвитку місцевих громад. Важлива роль партнерських чи навіть ознайомчих візитів, коли учасникам надається унікальна можливість перебувати в середовищі, особисто відчути та зрозуміти особливості кожної громади зсередини. Побачити результати проведеної роботи та поспілкуватись з виконавцями чи просто пересічними представниками громад.