Місія і цілі

Дата створення:   19 червня 2001 року

Наша місія:

Ми, команда однодумців, які об’єднали свої ресурси, знання, вміння та навички з метою сприяння соціально-економічному розвитку Прикарпаття шляхом реалізації різноманітних ініціатив жителів територіальних громад.

Наше бачення: 

АЕРК – інституційно-спроможна організація. Лідер місцевого громадського сектору та головний партнер регіональної влади і бізнесу, надійний партнер для українських та міжнародних ОГС. Ініціатор покращення соціально-економічного становища територіальних громад Прикарпаття з метою перетворення їх на привабливе місце для проживання, відпочинку та підприємницької діяльності, завдяки активній та постійній участі у вітчизняних та міжнародних програмах технічної допомоги.

Наші цінності: 

 • позитивний імідж організації;
 • команда;
 • надійне партнерство;
 • професіоналізм та досвід;
 • чесність;
 • довіра;
 • толерантність;
 • відповідальність;
 • справедливість;
 • солідарність/командний дух.

Принципи діяльності:

 • право кожного на власну думку;
 • рівний підхід та ставлення до всіх;
 • відкритість та прозорість;
 • законність та верховенство права;
 • орієнтація на потреби громади та клієнтів;
 • оперативність;
 • командний підхід в діяльності;
 • ефективне використання ресурсів

Мета діяльності:

Реалізація соціально-економічних ініціатив членів «Асоціації» та територіальних громад задля послідовного ствердження демократичних засад розвитку громадянського суспільства, прав і свобод людини у всіх її виявах, поліпшення економічних та соціальних умов для розвитку громад та підвищення рівня життя громадян.

Основні цілі АЕРК:

 • залучення громадськості до процесу розробки та прийняття рішень на місцевому рівні;
 • створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього бізнесу, а також збільшення можливостей для молоді та жінок щодо створення та впровадження підприємницької діяльності;
 • зростання інвестиційної привабливості регіону, пошук, залучення і впровадження сучасних технологій та методик;
 • сприяння розвитку туризму, промоціювання та популяризація регіону;
 • сприяння впровадженню ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку громад регіону шляхом підвищення їх спроможності у сфері демократизації  урядування та місцевого економічного розвитку;
 • підтримка процесів децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому та регіональному рівнях, участь у створенні та реалізації стратегій соціально-економічного розвитку;
 • залучення громадськості до процесу розробки та прийняття рішень на місцевому рівні;
 • підвищення ефективності використання людських, земельних, майнових та інших ресурсів громад, а також економне й раціональне використання коштів місцевих бюджетів громад;
 • відродження та збереження традицій і культурних надбань краю;
 • сприяння обміну досвідом, зборі та поширенні успішних прикладів та добрих практик в територіальних громадах;
 • сприяння організаціям громадського суспільства, ініціативним групам, місцевим органам влади, недержавним організаціям, підприємницьким структурам та мешканцям регіону в реалізації їхніх ініціатив, які спрямовані на поліпшення стандартів життя та розв’язання місцевих проблем.

Головні напрямки та результати діяльності АЕРК з часу створення:

Від часу заснування АЕРК наші експерти беруть активну участь у життєдіяльності територіальних громад регіону, впровадженні різноманітних ідей та підтримці ініціатив, розробці нормативно-правових документів, регуляторних актів, стратегічних документів та програм розвитку. Така багаторічна співпраця відбувається не лише у рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, але й у нашій повсякденній діяльності та співпраці з активними представниками бізнесу, громадського середовища, органами державної влади та місцевого самоврядування. АЕРК виступає не лише ініціатором, але й часто організатором «круглих столів», громадських слухань, публічних дебатів, фокус-груп з різноманітних питань життєдіяльності громад.

АЕРК має налагоджені партнерські стосунки з багатьма організаціями Прикарпаття та далеко за його межами. Серед них фонди підтримки підприємництва, мережа громадських організацій у містах Івано-Франківщини. АЕРК очолює коаліцію з більш як десяти неурядових організацій, які діють на території Прикарпаття.

За час своєї діяльності АЕРК здійснила цілу низку акцій та заходів різних рівнів — від місцевого до міжнародного. Маємо довготривалі партнерства з аналітичними центрами національного та місцевого рівнів, бізнес-асоціаціями й організаціями громадського сектору не лише на Івано-Франківщині та інших областях України, але й за кордоном, зокрема у Молдові, Румунії, Польщі, Словаччині, Сполучених Штатах Америки, Канаді. Маємо добру репутацію та ділові контакти з донорськими організаціями, фондами та посольствами. Саме вони підтримали низку проектів (ідей) АЕРК, які подаємо нижче.

Від початку своєї діяльності АЕРК як самостійно, так і спільно з партнерами реалізувала майже 50 проектів та ініціатив у рамках програм міжнародної технічної допомоги за різними напрямками та видами діяльності. Це економічні, соціальні, екологічні, молодіжні, благодійні, культурологічні та інші проекти й ініціативи. Зроблено десятки досліджень, розроблено низку аналітичних документів, здійснюється аналіз політики на місцевому рівні. АЕРК діє також як аналітичний центр місцевого рівня (think-tank), оскільки  наші експерти  пройшли навчання на базі аналітичних центрів національного значення, зокрема Міжнародного Центру Перспективних Досліджень, Центру ім. О. Разумкова, а також вивчали позитивний досвід за кордоном, зокрема в Польщі, Румунії, Словаччині, Ірландії, Великобританії, Сполучених Штатах Америки.

АЕРК від 2004 року активно співпрацює з Корпусом Миру США в Україні, понад 10 років приймає до своєї команди волонтерів-американців, які роблять неоціненний вклад у розвиток нашої організації  зокрема і Прикарпатського регіону, загалом.

Персонал та експерти АЕРК з активністю та зацікавленням беруть участь у різних навчальних заходах і різноманітних конкурсах регіонального й загальноукраїнського рівнів. Команда АЕРК регулярно відвідує семінари, симпозіуми, конференції.

У своїй діяльності АЕРК використовує сучасні управлінські стандарти й технології з певним алгоритмом:

 Організаційна структура  АЕРК


Асоціація економічного розвитку Коломийщини запрошує до спільної діяльності і є відкритою для співпраці з усіма громадськими організаціями та державними установами з метою підтримки ініціатив, спрямованих на економічний та соціальний розвиток в регіоні.