АЕРК активно долучилася до впровадження проекту ПРОМІС